Garantie

Deze regeling is van toepassing in de landen NL-B-L-F-D-A-CH en UK (Voor andere landen is de regeling op verzoek beschikbaar)

Leolux LX geeft 7 jaar garantie op gestoffeerde meubelen, constructie, afwerking en de stoffering met een afschrijvingsregeling vanaf het 3e jaar. Voor massief houten tafels geldt een garantie van 5 jaar met een afschrijvingsregeling vanaf het 3e jaar. Voor tafels en niet-gestoffeerde meubelen geldt een garantie van 2 jaar. Voor bekledingsmaterialen volgt Leolux LX de garantieregeling van de leverancier, met een minimum van 2 jaar. De garantie geldt niet op lakafwerking, glas, marmer, HPL, Fenix en fineer, of andere niet genoemde afwerkingen.

Service

Met vragen over de garantie op geleverde meubelen kunt u contact opnemen met de afdeling service: service@leolux.nl. Stuur zoveel mogelijk details door; order nummer, foto’s en een gedetailleerde omschrijving van uw service-vraag.

Algemeen

 1. De garantie gaat in op de dag van aflevering aan de eerste eigenaar, ten laatste 30 dagen na het leveren van het product door Leolux LX aan de Leolux LX partner..
 2. De Leolux-garantie omvat het op verzoek van de eigenaar herstellen van montage- en fabricagefouten.
 3. Aanspraken op de Leolux-garantie moeten binnen de garantieperiode worden kenbaar gemaakt.
 4. De garantie heeft betrekking op het meubel; indien dit in andere handen overgaat verandert dit de toepassing van de garantie niet.
 5. Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd of anderszins gewijzigd door wederverkoop, reparatie of vervanging van het meubel door een erkende Leolux LX partner.
 6. De garantieregels met betrekking tot Leolux LX producten kunnen per land verschillen. De regeling kan worden opgevraagd bij Leolux LX.

Uitsluitingen

 1. The Leolux LX garantie is niet van toepassing op ingezonden leer en stof.
 2. Wanneer Leolux LX uitsluitend metrages stof of leder levert, kan Leolux bij aanspraken op de garantievoorwaarden uitsluitend worden aangesproken op de kosten van het materiaal. Kosten van stoffering door derden worden door Leolux LX niet vergoed.
 3. Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie. Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van de garantie.
 4. Reparaties aan bekledingsmateriaal en meubelen, zonder schriftelijke toestemming van Leolux LX, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
 5. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn uitgesloten van de garantie.
 6. Om aan serviceaanvragen te kunnen voldoen, dient het product zich binnen het gebied te bevinden waarin de Leolux LX verkooporganisatie opereert via welke het product is verkocht. Indien dit niet het geval is, zal Leolux LX geen inspecties en reparatieactiviteiten ondernemen.
 7. Plooivorming in het bekledingsmateriaal is onvermijdbaar door het ontwerp en het gekozen comfort. Hierover kan niet worden gereclameerd.
 8. De natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens en kleurnuances vormen geen grond voor reclamaties. Kleurafwijkingen in een meubel of binnen een groep meubelen kunnen niet worden voorkomen.
 9. De natuurlijke kenmerken van hout vormen evenmin een grond voor reclamaties.
 10. Scheuren in massief hout, ontstaan door een te lage (<50%) of te hoge (>70%) luchtvochtigheid, vormen geen grond voor reclamaties.
 11. Bij stoffen bekledingen worden smalle dessins en strepen niet op patroon verwerkt.
 12. De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating (bv scotchguard).
 13. Over veranderingen in de vleug van velours (-achtige) stoffen die in het gebruik zijn ontstaan, kan niet worden gereclameerd. De kleurverschillen die hierdoor ontstaan zijn optische verschillen en behoren tot de specifieke karakteristieken van dit type stoffen.
 14. Lichte kleurverschillen tussen de vele delen in een zitgroep zijn niet te vermijden en vallen niet onder de Leolux LX gebruiksgarantie.